Senzor hidrogen TROTEC TS810 SDI, Zero-Reset, Element flexibil

Detectoare Emisii (scurgeri de gaze, monoxid de carbon, ozon) TROTEC